Антикоррупционные меры


Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө 2023-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин “2021-2024-жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы туруу жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө” 25-жылдын 2020-сентябрындагы он 180 Жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын 8-августундагы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жетекчиликке алып, 2012-жылдын 153-августундагы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги жөнүндө жобону, 257-жылдын: Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин 2023-2024 – жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планы (мындан ары-План) тиркемеге ылайык бекитилсин. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин түзүмдүк, ведомстволук......

Читать далее


Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында паракорчулуктун алдын алуу боюнча комиссар жөнүндө моделдик регламентти бекитүү жөнүндө...

Читать далее


Сыбайлас жемқорлықка каршы ведомстволук программаны жана иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу методологиясы...

Читать далее