Кызмат жана баалар

Кызмат жана баалар

Бассейн

Бассейн
  Жеке катышуу Чоңдор үчүн сааты 220,0
1 14 жашка чейинки балдар үчүн сааты 150,0
  Пенсиондук сааты 150,0
4

Бир айлык абонемент машыктыруучусуз,

жумасына 3 жолу

Чоңдор үчүн (айына 12 жолу) айына 2000,0
5 Чоңдор үчүн (үч айына 36 жолу) Учайына 5400,0
6 14 жашка чейинки балдар үчүн айына 1200,0
7 Пенсиондук (айына 12 жолу) айына 1200,0
8 Пенсиондук (айына 12 жолу) (чет элдиктер үчүн) айына 1500,0
9 Үй-бүлөлүк 2+1 (10 жашка чейинки балдар үчүн) айына 3500,0
10 Бир айлык абонемент машыктыруучу менен, жумасына 3 жолу Чондор үчүн айына 2200,0
11 14 жашка чейинки балдар үчүн айына 1600,0
12 Аквааэробика айына 2200,0
13 Чоң бассейнди бир жолун ээлөө   1 саатка 2000,0
14 Чоң бассейнди беш жолун ээлөө   1 саатка 10000,0
15 Балдар бассейинин толугу менен ээлөө   1 саатка 2000,0

Машыгуу залы

16 Машыктыруучусуз бир жолку катышуу (кундуз 16.00 саатка чейин) 2 сааты катышуу 150,0
17 Машыктыруучусуз бир жолку катышуу (кечки 16.00 саатка кийин) 2 сааты катышуу 200,0
18 Машыктыруучусуз бир айлык абонемент  (күндүз 16.00 саатка чейин) айына 12 жолу айына 1300,0
19 Машыктыруучусуз бир айлык абонемент  (кечки 16.00 саатка кийин) айына 12 жолу айына 1500,0
20 Бир айлык абонемент машыктыруучу менен айына 12 жолу айына 2400,

Спорттук зал

21 Эгерде келишим календардык жылга түзүлсө, күндүз 17.00 саатка чейин   сааты 1200,0
22 Эгерде келишим бир жылга түзүлсө, күндүз 17.00 саат качейин   сааты 1300,0
23 Эгерде келишим календардык жылга түзүлсө, кечки 17.00 саатка кийин   сааты 1400,0
24 Эгерде келишим бир жылга түзүлсө, кечки 17.00 саатка кийин   сааты 1500,0
25 Спорттук иш-чаралар үчүн күндүзгү убакыт   сааты 1400,0