18020785772964 Санитардык тазалоо ыкмасы үчүн самын тежегичтер жана тиричилик буюмдары жөнөкөйлөтүлгөн ыкмасы

http://zakupki.gov.kg/popp/view/order/view.xhtml?id=85772964

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *